Ministerul Sanatatii: Informare privind situația biocidelor

(Bucureşti, 28-04-2016) Odatǎ cu apariția în spațiul mediatic a problemelor legate de situația biocidelor, ministrul Sǎnǎtǎții a dispus Corpului de Control demararea unor controale mixte împreună cu Inspecția Sanitară de Stat și Serviciile de Control în Sǎnǎtate Publicǎ din cadrul Direcțiilor de Sănătate Publică.

Precizǎm faptul, cǎ aceste controale se vor derula, în strânsǎ legǎturǎ cu ancheta penalǎ aflatǎ pe rolul Parchetului General.

In cadrul acestor controale vor fi ridicate probe din dezinfectanţi pentru a fi trimise la testare în vederea stabilirii eficienței acestora. De asemenea, în cadrul aceloraşi controale, se vor recolta probe separat şi vor fi trimise la laboratoare pentru a verifica dacă concentraţiile înscrise pe etichetă sunt în concordanţă cu conţinutul.

Ministrul Sănătăţii va dispune astăzi, prin intermediul Direcţiilor de Sănătate Publică, ca toate unităţile sanitare din ţară care utilizează dezinfectanţii achiziţionaţi de la compania Hexifarma să verifice prin autocontrolul propriu eficienţa acestora. Direcţiile Judeţene de Sănătate Publică vor supraveghea acest proces şi, de asemenea, prin sondaj vor recolta probe suplimentare pe care le vor analiza în laboratoarele proprii.

Comunicat de presă
Ministerul Sanatatii