Programul Mama si Copilul la start

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII LANSEAZĂ PROGRAMUL MAMA ȘI COPILUL

Toate unităţile spitaliceşti de specialitate din România vor fi dotate cu incubatoare.

Bucureşti, 08-03-2016 – Ministrul Sănătății, Patriciu Achimaș- Cadariu, a anunțat astăzi alocarea fondurilor necesare din bugetul Ministerului Sănătăţii pentru dotarea tuturor spitalelor cu necesarul de incubatoare.

La începutul acestui an, Ministerul Sănătăţii a demarat un proces de colectare de date de la toate unităţile spitaliceşti cu secţii de obstetrică-ginecologie şi neonatologie din ţară, atât de la nivelul unităţilor aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, cât şi a unităţilor spitaliceşti, care în urma procesului de descentralizare se află în subordinea Consiliilor Locale.

Astfel, Programul Mama și Copilulva asigura necesarul de 597 de incubatoare. Dintre acestea, 132 vor acoperi necesarul celor 9 spitale aflate în subordinea Ministerului Sănătății, iar 465 vor fi destinate celor 114 unități spitalicești locale.

Pentru acoperirea acestui necesar, Ministerul Sănătăţii a alocat un buget de 33 milioane lei, adică echivalentul a  peste 7,3 milioane EURO.

În conformitate cu normele legale în vigoare, spitalele publice din reţeaua autorităţilor locale, au obligaţia de a contribui la achiziţionarea aparaturii medicale cu fonduri de minim 10% din valoarea totală a achiziţiei. După alocarea acestei cofinanţări, Ministerul Sănătăţii pune la dispoziţie diferenţa de 90% din fondurile necesare achiziţiei incubatoarelor.

Programul „ Mama şi Copilul” reprezintă o prioritate asumată la nivel strategic, atât din perspectiva dezvoltării asistenţei medicale pentru nou-nascuti, a screening-ului prenatal, cât şi a diferitelor tipuri de servcii medicale necesare deopotrivă mamei şi copilui.

Iniţiativa legată de dotarea tururor spitalelor cu incubatoare reprezintă doar începutul unui demers mai amplu în marja Programului Mama şi Copilul. În acest sens, Ministerul Sănătăţii va elabora până la data de 1 iunie 2016 un Plan de Acţiune realist şi eficient, care să identifice şi să acopere principalele nevoi în domeniu. Planul de Acţiune va îngloba informaţii şi propuneri din rândul specialiştilor în domeniul sănătăţii, dar şi al societăţii civile implicate în zona de sănătate a mamei şi copilului.

Pentru a asigura efectivitatea acestui demersvor fi organizate în perioada martie – mai 2016, o serie de întâlniri strategice la nivelul centrelor universitare.

Comunicat de presă
Ministerul Sanatatii