Coplata pentru serviciile de reabilitare medicală din ambulatoriu

De la 1 aprilie, furnizorii de servicii medicale de reabilitare medicală din ambulatoriul de specialitate vor fi obligaţi să încaseze coplată pentru serviciile de reabilitare medicală – serii de proceduri de care beneficiază asiguraţii, acoperite de pachetul de bază, potrivit proiectului de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015.

Coplata pentru serviciile de reabilitare medicală din ambulatoriu va fi cuprinsă între minimum 5 lei pe zi şi maximum 10 lei pe zi, iar valoarea ei va fi stabilită de fiecare furnizor, pe bază de criterii proprii.

Mai multe detalii gasiti aici