Lista celor 17 medicamente pentru care nu există alternativă terapeutică

Ministerul Sănătăţii a lansat în dezbatere publică proiectul privind protocoalele terapeutice pentru prescrierea celor 17 medicamente pentru care nu există alternativă terapeutică, aşa-numitele “medicamente orfane”, ce ar putea fi utilizate din luna iulie.

Prin acest proiect, pentru prima dată, 17 molecule noi, respectiv Ambrisentanum, Stiripentol, Pasireotidum, Clofarabinum, Nelarabinum, Decitabinum, Trabectedinum, Ofatumabum, Dasatinibum, Nilotinibum, Everolimus, Ruxolitinibum, Bosentanum, Tafamidis, Romiplostimum, Sapropterinum, Plerixafor, ar putea fi prescrise bolnavilor cu boli rare.

Printre afecţiunile pentru care vor fi introduse respectivele molecule noi sunt epilsepsia, bolile endocrine, bolile onco-hematologice, hipertensiunea pulmonară, transplantul medular, sclerozele şi altele, după cum a precizat Ministrul Sănătăţii, Niucolae Bănicioiu, în luna mai.

Impactul financiar pentru introducerea celor 17 molecule noi este de peste 40 de milioane lei , a spus ministrul Bănicioiu. 

Guvernul a adoptat, în 13 mai, HG nr. 389/2014 privind modificarea şi completarea HG nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Lista de medicamente pentru pacienţii cu afecţiuni fără alternativă terapeutică a fost stabilită în baza reglementărilor UE.