Ministerul Sanatatii: Ordin privind achiziția de produse biocide

Sapunuri antibacteriere

foto: desprecopii.com

Ministerul Sănătății și Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice au emis Ordinul comun prin care se stabilește documentația de atribuire standard privind achiziția de produse biocide.

Acest ordin comun standardizează documentația necesară pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică de substanțe biocide derulate de către unitățile medicale și alte instituții care utilizează astfel de produse. Ordinul îmbunătățește procesul de achiziție prin prevenirea întârzierilor în inițierea procedurilor de atribuire, prin responsabilizarea autorităților contractante în legătură cu conținutul documentelor de licitaţie.

Autoritățile contractante au acum la dispoziție fișa de date, precum și caietul de sarcini cu specificațiile pentru achiziționarea produselor biocide. Este pentru prima dată când o asemenea documentație este standardizată și utilizarea ei devine obligatorie. O comisie tehnică de experți, specialiști cu competențe în epidemiologie și igienă, a lucrat la întocmirea caietului de sarcini standard.

De asemenea, după publicarea ordinului în Monitorul Oficial, va deveni obligatorie achiziția de produse biocide pe baza unui singur cod CPV.

Această măsură vine după ce, la începutul lunii septembrie, Ministerul Sănătății a adoptat măsuri stricte de autorizare și verificare a produselor biocide. Toate produsele biocide din categoriile TP1 și TP2 care care se găsesc pe piața românească și au indicații de utilizare în unități sanitare vor fi supuse la teste de eficacitate în laboratoare acreditate la standarde europene.

În continuare, Ministerul Sănătății lucrează la perfecționarea reglementărilor în domeniu pentru a asigura atât disponibilitatea produselor biocide în spitale, cât şi calitatea acestora.