Strategia Națională de Control a Tuberculozei în România 2015-2020

Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, Strategia Națională de Control a Tuberculozei în România pentru perioada 2015-2020. Actul normativ are ca scop reducerea incidenței și mortalității provocate de tuberculoză, prin asigurarea serviciilor de prevenire, depistare, diagnosticare, tratare și creșterea aderenței la tratament, în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Cu toate progresele înregistrate în ultimii 12 ani, România este țara cu cea mai mare incidență a tuberculozei în cadrul Uniunii Europene (de patru ori peste media UE), având una dintre cele mai mici rate de vindecare și, corelativ, prezentând o creștere anuală a rezervorului de pacienți infecțioși.

Strategia Națională de Control a Tuberculozei, bazată atât pe studiile științifice derulate în țară, cât și pe recomandările OMS, constituie un document programatic esențial, care va permite o abordare mai riguroasă și mai eficientă de combatere a tuberculozei, inclusiv prin optimizarea finanțării.

Strategia își propune ca obiectiv final asigurarea condițiilor pentru eliminarea tuberculozei ca problemă de sănătate publică în România, până în 2050. Printre obiectivele specifice, Strategia urmărește până în 2020:

·       asigurarea accesului universal la metodele rapide de diagnostic;

·       diagnosticarea a cel puțin 85% din toate cazurile estimate de tuberculoză sensibilă și tuberculoză rezistentă multidrog;

·       tratarea cu succes a cel puțin 90% din cazurile noi și a cel puțin 85% din retratamente;

·       tratarea cu succes a 75% din cazurile de tuberculoză rezistentă multidrog;

·       reducerea ratei generale a mortalității cauzate de tuberculoză la mai puțin de 4,3 la 100.000 de locuitori;

·       scăderea generală a incidenței bolii;

·       îmbunătățirea generală a capacității sistemului sanitar de a controla tuberculoza.

Printre alte rezultate estimate a fi atinse ca urmare a aplicării Strategiei, menționăm:

·       scăderea incidenței globale a bolii de la 72,9 cazuri la 100.000 locuitori, în 2013, la mai puțin de 50 de cazuri la 100.000 de locuitori în 2020;

·       scăderea numărului de decese de la 5,3 la 100.000 de locuitori, în 2013, la mai puțin de 5 la 100.000 locuitori, în 2020;

·       scăderea numărului total de pacienți de la 15.523 cazuri notificate în 2013, la mai puțin de 10.000 cazuri în 2020.

Strategia Națională de Control a Tuberculozei acționează conform unor principii de bază:

·       asigurarea unui diagnostic rapid și complet (inclusiv prin implementarea metodelor moderne care scad timpul de diagnosticare de la șase luni la două săptămâni);

·       asigurarea unui tratament complet, continuu și corect administrat;

·       asigurarea aderenței la tratament prin intervenții centrate pe nevoile pacientului (inclusiv cele de sprijin socio-psihologic, prin care se urmărește scăderea ratei de abandon a tratamentului).

 

Adoptarea Strategiei Naționale de Control a Tuberculozei face posibilă mobilizarea de resurse din fondurile structurale în perioada de programare europeană 2014-2020, precum și a altor fonduri europene nerambursabile. Principalele componente ale Strategiei sunt prevăzute a fi finanțate prin:   fonduri structurale din etapa de programare 2014-2020 – 145 milioane lei, fonduri ale guvernului norvegian – 46 milioane lei, resurse provenind din Fondul Global de Luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei – 37 milioane lei, venituri de la bugetul de stat, alte finanțări rambursabile și nerambursabile. Prin atingerea obiectivelor anuale, cheltuielile totale, după un vârf în anul 2016, vor scădea treptat până în 2020. Bugetul total aferent Strategiei 2015-2020 pentru activitățile de diagnostic, tratament, dotare a laboratoarelor, supraveghere și resurse umane se ridică la aproape 1,571 miliarde lei.