Romanii pot beneficia de servicii medicale în străinătate conform regulamentului european

Urmare a unor informaţii apărute în presă referitoare la datoriile acumulate de CNAS pentru asistenţa medicală acordată asiguraţilor români în străinătate, facem următoarele precizări:

Incepând din anul 2007 şi până la 31.12.2013, suma datorată de CNAS este de 190,10 milioane euro, din care 63,4 de milioane de euro au fost acumulate doar în anul 2013

La 31.08.2014 suma de plată a ajuns la aproximativ 212 milioane euro.

Această sumă include: serviciile medicale acordate în baza cardului European de asigurări sociale de sănătate (CEASS) şi a certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate (CIP), precum şi cele acordate în baza formularelor europene de deschidere de drepturi pentru reşedinţă şi tratament planificat, respectiv E106, E109, E120, E121/S1, E112/S2 efectuate în perioada 2007-2013.

Termenul de decontare prevăzut de legislaţia europeană pentru aceste servicii este de 18 luni de la data intrării documentelor de plată la CNAS, iar dacă acestea sunt contestate termenul se prelungeşte la 36 de luni.

Aşadar, o mare parte din sumele datorate nu au depăşit termenul de decontare prevăzut de legislaţia europeană.

Precizăm că plăţile care se vor efectua anul acesta pentru asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale este cea mai mare, în comparaţie cu cele efectuate de-a lungul timpului.

Va transmitem situaţia acestor plăţi în perioada 2007 – 2014:

  • 2007 – 0,1 mil lei
  • 2008 – 14,8 mil lei
  • 2009 – 19 mil lei
  • 2010 – 8,9 mil lei
  • 2011 – 12,7 mil lei
  • 2012 – 57,6 mil lei (aprox 3 mil euro)
  • 2013 – 151,3 mil lei (aprox 33 mil euro)
  • Estimare plăti 2014 – 300 mil lei (aprox 67 mil euro)

Va transmitem detalierea sumelor datorate catre statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, respectiv Confederaţi Elveţiene:

Stat Membru CreditorDatoria României la 01.09.2014 EUR
AUSTRIA30.705.125,20
BELGIA8.094.273,73
BULGARIA47.742,13
CEHIA404.098,51
CIPRU576.971,79
CROATIA649,95
DANEMARCA104.033,67
ELVETIA1.573.636,69
ESTONIA7.913,29
FINLANDA256.272,16
FRANTA20.298.557,07
GERMANIA73.048.556,02
GRECIA497.634,09
IRLANDA0,00
ISLANDA12.891,92
ITALIA40.375.877,20
LITUANIA18.475,24
LETONIA3.285,28
LICHTENSTEIN0,00
LUXEMBURG1.037.799,27
MALTA20.426,35
NORVEGIA488.182,81
OLANDA1.551.386,54
POLONIA231.349,44
PORTUGALIA168.167,07
REGATUL UNIT1.556.768,26
SLOVACIA293.849,69
SLOVENIA278.389,94
SPANIA15.999.685,03
SUEDIA1.786.539,15
UNGARIA12.575.071,49
Total212.013.608,98

De asemenea, vă informăm că au avut loc întâlniri anuale cu reprezentanţii ţărilor în care am acumulat cele mai mari sume de plată pentru serviciile medicale acordate asiguraţilor români. In cadrul acestor întâlniri s-a convenit asupra sumelor care vor fi decontate anual, pentru a nu se crea blocaje. De altfel, regulamentul european prevede că nu poate fi refuzat dreptul la servicii medicale pe teritoriul unei alte ţări pe motiv de neplată a datoriilor acumulate de ţara din care provine asiguratul.

Asiguratul poate fi refuzat în situaţia în care serviciul medical solicitat nu respecta regulamentul european. De exemplu, în baza CEASS dacă se solicită tratament planificat sau furnizorul de servicii medicale la care solicită serviciul nu se află în contract cu sistemul public de sănătate din ţara respectivă.

Serviciile medicale la care asiguraţii au dreptul în baza formularului european S2/E112 sunt cele care se regăsesc în pachetul de servicii medicale de bază, decontate din FNUASS.

Serviciile medicale care se acordă în baza CEASS şi a celorlalte formulare europene sunt cele prevăzute în legislaţia statului membru în care se solicita serviciul.

COMUNICAT DE PRESA CNAS