ANSVSA: Rezultatele controalelor în sectorul produselor de origine nonanimală

ANSVSARezultatele controalelor inspectorilor ANSVSA în sectorul produselor de origine nonanimală

-luna aprilie-

În cursul lunii aprilie a acestui an, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi cea a municipiului Bucureşti au desfăsurat activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară.


În perioada menţionată, au fost realizate 9.452 de controale, în unităţi care au ca obiect de activitate: fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice, precum şi unităţi de depozitare a produselor alimentare de origine nonanimală, seminţe, legume şi fructe.


Controlul unităţilor a vizat în principal aspecte privind condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţilor, calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate şi prelucrate, precum şi  a celor de depozitare pentru materiile prime şi pentru produsele finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP.


În urma verificărilor au fost constatate o serie de neconformităţi, care au fost sancţionate prin aplicarea unui număr de 217 amenzi, cu o valoare totală de 390.100 de lei .


Dintre abaterile descoperite, menţionăm:


-neconformităţi privind respectarea regulilor de igienă (depozitare, pereţi, tavan, paviment, spaţii, contract şi proces verbal DDD, ustensile, utilaje, autocontrol, manipulare, dezinsecţie ineficientă, sursă apă caldă, mucegai, corpuri iluminat, vestiar, navete, cărucioare, uşi neprotejate, contract SNCU, ventilaţie, recipienţi deşeuri, infiltraţii);


-neconformităţi privind documentarea şi implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP (monitorizare, proceduri, lipsă HACCP, incomplet);


-neconformităţi legate de produse (etichetare, buletine analiză, ambalare, neconforme);


-neconformităţi documentare (documente, trasabilitate, proceduri retragere de pe piaţă)


-neconformităţi privind personalul (examene medicale, curs igienă, echipamente incomplete, fişe aptitudini)


-altele (înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, comercializare, compatibilităţi, neanunţare începere activitate).


Pentru neconformităţile constatate, au fost acordate amenzi în judeţe, astfel:


-Alba, 600 lei – producţie în spaţii neautorizate sanitar veterinar;


-Arad, 5.600 lei – manipulare necorespunzătoare, neanunţarea începerii activităţii, depozitare necorespunzătoare;


-Argeş, 7.600 lei – produse alimentare depozitate fără a respecta principiul compatibilităţii produselor, spaţiul de lucru, vestiare şi echipamente neigienizate, pâinea recepţionată era depozitată în ambalaje neigienizate, produse alimentare depozitate în afara spaţiului de depozitare;


-Bacău, 2.600 lei – comercializarea produselor alimentare în spaţii neaprobate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi fără respectarea condiţiilor de igienă;


-Bihor, 4.000 lei- etichetare necorespunzătoare, funcţionare în spaţii neînregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;


-Bistriţa-Năsăud, 29.400 lei – spaţii de producţie şi depozitare neîntreţinute, ustensile şi utilaje neigienizate, nu se poate face dovada efectuării acţiunilor de dezinsecţie-deratizare, neîntreţinerea corespunzătoare a spaţiilor de producţie, ambalare, depozitare, paviment cu porţiuni deteriorate, pereţi şi plafoane cu infiltraţii, obiecte personale păstrate în spaţiu de producţie, nerespectarea regulilor privind compatibilitatea produselor la depozitare, spaţiul pentru depozitarea produselor neconforme neidentificat, agregate frigorifice neigienizate şi neîntreţinute, produse alimentare ambalate şi neetichetate corespunzător, unitate neînregistrata sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, lipsă sursă apă caldă, lipsă spaţiu păstrare materiale şi ustesile de igienizare;


-Botoşani, 2.600 lei – depozitare necorespunzătoare, neîntreţinere igienică a spaţiilor de producţie;


-Braşov, 3.800 lei – neîntreţinerea igienică a spaţiilor de producţie, manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare;


-Brăila, 12.600 lei – nerespectarea condiţiilor de depozitare a produselor de patiserie, neîntreţinerea corespunzătoare a spaţiilor de lucru, manipularea necorespunzătoare a produselor de patiserie, lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, lipsă sursă apă caldă;


-Bucureşti, 38.800 lei – nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor de prelucrare, depozitare şi de valorificare a produselor alimentare, precum şi a instalaţiilor, utilajelor şi a ustensilelor de lucru folosite, neasigurarea trasabilităţii;


-Buzău, 600 lei –  manipulare necorespunzătoare a produselor alimentare ;


-Caraş-Severin, 2.600 lei – spaţiul de comercializare neigienizat, depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare;


-Călăraşi, 11.600 lei – nerespectarea normelor sanitare veterinare privind manipularea produselor alimentare, întreţinerea neigienică a spaţiilor de producţie, comercializarea de produse alimentare neetichetate corespunzător;


-Cluj, 30.000 lei – depozitarea produselor alimentare direct pe pardosea, lipsa documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, trasabilitate incompletă, etichetare necorespunzătoare;


-Constanţa, 600 lei – etichetare necorespunzătoare a produselor comercializate;


-Covasna, 600 lei – manipulare incorectă a materiilor prime şi a semifabricatelor;


-Dâmboviţa, 20.600 lei – neîntreţinerea igienică a spaţiilor, ustensilelor, instalaţiilor frigorifice, depozitare necorespunzătoare, lipsă înregistrare sanitară veterinară, etichetare incompletă, deficienţe trasabilitate;


-Dolj, 25.800 lei – spaţii întreţinute necorespunzător, lipsă document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, etichetare necorespunzătoare, manipulare necorespunzătoare;


-Galaţi, 10.000 lei – întreţinere necorespunzătoare a spaţiilor, lotizare produse semip, lipsa monitorizării parametriilor de microclimat şi depozitare necorespunzătoare, funcţionare în spaţii neaprobate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;


-Gorj, 27.200 lei – păstrarea produselor alimentare la o temperatură mai mare decât cea recomandată, utilaje neigienizate, în acelaşi spaţiu se păstrează produse conforme cu resturi vegetale mucegăite, degradate, etichetare necorespunzatoare, depozitarea navetelor cu pâine şi a băuturilor racoritoare direct pe paviment, produse nesectorizate, aparatura frigorifică neigienizată, lipsă contract DDD, manipularea produselor fără echipament de protecţie, alimente depozitate împreună cu furaje, unitate neînregistrată sanitar veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, fişă de aptitudini neactualizată, absenţa programului de autocontrol;


-Hunedoara, 26.600 lei – lipsa documentelor care să ateste trasabilitatea pentru toate materiile prime plante uscate, depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, retragerea de pe piaţă a produselor gestionată necorespunzător, etichetare necorespunzătoare, igienă necorespunzătoare;


-Ialomiţa, 1.200 lei – produse alimentare neetichetate, grupul sanitar nefuncţional, lipsă recipient colectare finală a deşeurilor;


-Iaşi, 2.000 lei – spaţii neigienizate, insalubre, lipsă program autocontrol;


-Ilfov, 17.500 lei – etichetare necorespunzătoare, nedemonstrarea trasabilităţii;


-Maramureş, 2.600 lei – igienă necorespunzătoare în spaţiile producţie şi cele de depozitare;


-Mehedinţi, 2.600 lei – nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor precum şi a echipamentelor de lucru folosite;


-Mureş, 6.400 lei – condiţii necorespunzătoare de igienă a spaţiilor de depozitare, manipularea neigienică a produselor alimentare, etichetare necorespunzătoare a produselor alimentare;


-Olt, 16.400 lei – încălcarea normelor privind demonstrarea trasabilităţii produselor alimentare, neiniţierea procedurii de retragere a produselor alimentare notificate;


-Prahova, 46.600 lei- depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare, neînregistrarea  unităţilor;


-Sălaj, 3.000 lei – navete murdare, cărucioare neigenizate, produse depozitate direct pe paviment, nerespectarea regimului de administrare a produselor retrase de la comercializare,  neremedierea deficienţelor constatate anterior;


-Sibiu, 12.000 lei – etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare, neîntreţinerea igienică a spaţiilor de depozitare şi de ambalare;


-Timiş, 5.200 lei – manipularea necorespunzătoare a alimentelor, spaţiu de depozitare neigienizat corespunzător, depozitarea necorespunzătoare a alimentelor;


-Vaslui, 1.200 lei – manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare;


-Vâlcea, 1.800 lei – etichetare necorespunzătoare, depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare ;


-Vrancea, 7.800 lei – nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor de producţie, nedemonstrarea trasabilităţii, manipularea neigienică a produselor alimentare, etichetare necorespunzătoare.


De asemenea în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.


Serviciul Comunicare ANSVSA