Subiecte: Legislatie

Măsuri pentru a asigura accesul pacienților la tratamente – medicamentelipsa.ro

Card de sanatateMinistrul Sănătății a lansat astăzi, 12 octombrie, în dezbatere publică o serie de măsuri în privința prețurilor medicamentelor eliberate pe bază de rețetă, prin care să se asigure accesul permanent al pacienților la tratamente.

„Ieftinim o serie de medicamente și avem grijă ca pacienții români să nu rămână fără medicamentele esențiale stabilite de Organizația Mondială a Sănătății”, a declarat ministrul Vlad Voiculescu.

Prima măsură care ar urma să fie pusă în practică începând din data de 1 martie 2017, este ieftinirea în trepte a medicamentelor. Această politică de ieftinire treptată este adoptată pentru a evita noi crize ale medicamentelor.

“Politica de preț din ultimii ani a făcut ca unele medicamente să ajungă atat de ieftine, încât producătorii nu le mai aduc în România și atunci tratamentele dispar din farmacii și spitale. Ca să protejăm pacienții români, vom introduce o ieftinire în trepte pentru medicamentele ieșite de sub patent: 10% în primul an, 10% în al doilea an și 15% în al treilea an, după trei ani ajungându-se la o ieftinire de 35%”, a declarat ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu.

Această ieftinire se va aplica medicamentelor pentru care patentul a expirat (off-patent). Pentru restul medicamentelor prescrise cu rețetă, procedura de calculare a prețului rămâne neschimbată, bazându-se pe cel mai mic preț european dintr-un coș de 12 țări. Procedura de actualizare a prețurilor va începe în această lună, odată cu intrarea în vigoare a normei legale.

O a doua măsură anunțată de ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, se referă la introducerea unei metode diferite de calcul a prețului pentru medicamentele esențiale din lista stabilită de Organizația Mondială a Sănătății, care sunt compensate 100% în România. Astfel se va preveni dispariția de pe piață a medicamentelor esențiale.

“Dacă un medicament generic este pe lista esențială a Organizației Mondiale a Sănătății și este  compensat 100% în România, atunci ne vom asigura că el este disponibil pentru pacienții români printr-o nouă metodologie de preț. Vorbim de un număr de 56 medicamente, adică aproximativ 5% din totalul existent în România”, a mai declarat ministrul Sănătății.

Majoritatea acestor medicamente sunt ieftine, peste 50% din ele având prețuri sub 50 de lei. Sunt medicamente destinate unor boli frecvente cum ar fi cele de inimă sau cancerul. Fiind vorba de medicamente compensate 100%, pacienții nu vor trebui să plătească nimic în plus.

Exportul paralel, o afacere legală în Europa, dar imorală pentru pacienții români, va putea fi limitat prin o a treia măsură anunțată de ministrul Săntății – monitorizarea stocurilor de medicamente gratuite și compensate. Distribuitorii și farmaciștii vor fi obligați să raporteze zilnic stocurile de medicamente gratuite și compensate într-un sistem electronic securizat și dezvoltat de Serviciul de Telecomunicații Speciale.

“Dacă stocurile ating un prag critic, Ministerul Sănătății și Agenția Națională a Medicamentului vor primi alerte”, a declarat ministrul Sănătății.

A patra masură anunțată este lansarea site-ului www.medicamentelipsa.ro, în varianta de teste. Pacienții vor putea semnala dacă nu găsesc un anumit medicament în farmacie sau în spital. În felul acesta, autoritățile vor putea avea informații în timp real despre nevoile pacienților și vor oferi date despre modul și termenul când se vor rezolva aceste lipsuri. Acest site va deveni complet operațional în câteva săptămâni.

Proiectele de acte normative care vizează aceste măsuri vor fi puse în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătății.

Comunicat de presă MInisterul Sanatatii

Noi măsuri pentru asigurarea tratamentului și îngrijirii copiilor și adulților bolnavi de leucemie

Card de sanatateUn nou subprogram de diagnostic generic al tumorilor solide maligne este introdus de Guvern în Programul național de oncologie, iar pacienții cu leucemii acute vor putea beneficia atât de diagnosticare și tratament, cât și de monitorizarea corectă a bolii minime reziduale. 

Subprogramul derulat în cadrul Programului național de oncologie, respectiv ”Subprogramul de diagnostic generic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți” a fost introdus, printr-o Hotărâre adoptată astăzi de Guvern. Fondurile pentru finanțarea serviciilor și tratamentului asigurate prin acest nou subprogram oncologic au fost asigurate cu ocazia rectificării bugetare.

De asemenea, activitatea de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogeneric și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți va fi inclusă în cadrul Subprogramului de diagnostic imunofenotipic, citogenic și biomolecular al leucemiilor acute.

Guvernul a aprobat în ședința de astăzi o serie de măsuri în sprijinul bolnavilor înscriși în programele naționale de sănătate. În acest sens, a fost modificată și completată HG nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2015 și 2016.

Noile reglementări rezolvă o serie de probleme constatate în ceea ce privește stabilirea unităților de specialitate care implementează programele naționale de sănătate publică, managementul listelor de prioritate a bolnavilor,  modalitatea de acordare a serviciilor medicale, inclusiv prescrierea și eliberarea medicamentelor și/sau materialelor sanitare asigurate bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate curative, modalitatea de decontare a investigațiilor paraclinice de diagnostic a leucemiilor acute.

Astfel,  includerea unităţilor de specialitate în programele naţionale de sănătate se realizează pe baza unor criterii elaborate la propunerea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a unei metodologii de selecţie care se aprobă prin normele tehnice, cu încadrare în limita fondurilor aprobate.

Bolnavii din cadrul programelor naționale de sănătate curative pot beneficia de acordarea de servicii medicale, inclusiv de prescrierea și eliberarea medicamentelor și/sau materialelor sanitare specifice, într-o unitate sanitară în regim ambulatoriu/în spitalizare de zi, concomitent cu serviciile medicale spitalicești furnizate în regim de spitalizare continuă într-o altă unitate sanitară, dacă unitatea sanitară la care pacientul este internat în regim de spitalizare continuă nu poate acorda serviciile. 

Bolnavii din cadrul programului național de oncologie beneficiază de servicii medicale, inclusiv prescrierea și eliberarea medicamentelor asigurate, care pot fi acordate într-o unitate sanitară în regim de spitalizare de zi, concomitent cu serviciile medicale furnizate în regim de spitalizare de zi în aceeași unitate sanitară sau într-o altă unitate sanitară, dacă unitatea sanitară la care pacientul este internat în regim de spitalizare de zi nu poate acorda serviciile.

Pentru aceste situații, serviciile asigurate sunt validate și decontate din bugetul programelor naționale de sănătate curative.

În cazul în care pacientul necesită transport medical, unitatea sanitară în care bolnavul este internat în regim de spitalizare continuă suportă contravaloarea transportului medicalizat al acestuia în vederea efectuării serviciilor asigurate în cadrul programelor naţionale de sănătate cu scop curativ.

Probele pentru diagnosticarea și monitorizarea leucemiilor acute și a tumorilor solide care se recoltează la furnizorii de servicii medicale ce acordă asistență medicală spitalicească bolnavilor vor fi transmise la furnizorii de servicii medicale incluși în subprogram pentru efectuarea acestora, însoțite de referatul de solicitare.

Contravaloarea investigațiilor paraclinice în cadrul programelor naționale de sănătate curative va fi decontată furnizorilor de servicii care le efectuează, fără a fi condiționată de prezentarea cardului național de asigurări sociale de sănătate.

O altă noutate constă în faptul că toate categoriile de furnizori au obligația de a transmite în platforma informatică a asigurărilor de sănătate a serviciilor off-line în maximum trei zile lucrătoare de la data acordării serviciului, și nu în 72 de ore cum era până acum. Această măsură contribuie la înlăturarea disfuncționalităților în raportarea serviciilor și în decontarea acestora.

De asemenea, în vederea debirocratizării sistemului de asigurări de sănătate, raportarea activității furnizorilor conform contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate se va face zilnic, fără a mai fi necesară și o raportare lunară/trimestrială, după caz.

Hotărârea adoptată astăzi stabilește și modalitatea de sancționare a furnizorilor de servicii medicale paraclinice, furnizorilor de dializă și furnizorilor de radioterapie, în cazul în care se constată încasarea necuvenită a unor sume de la asigurați, astfel:

  • la prima constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 20% la contravaloarea serviciilor aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii;
  • la a doua constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 30% la contravaloarea serviciilor aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii;
  • la a treia constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 40% la contravaloarea serviciilor aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţie;
  • La a patra constatare a nerespectării de către furnizori a acestei obligații contractuale, contractul se reziliază.

De asemenea, au fost revizuite unele sancțiuni aplicabile furnizorilor aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, stabilind nivelul sancțiunii în funcție de gravitatea nerespectării de către aceștia a unor obligații.

Sursa: Comunicat de Presa Ministerul Sanatatii

Pentru părinți: Analizele medicale nu sunt necesare pentru înscrierea copiilor la grădiniță sau școală

vaccinSingurele documente necesare la înscrierea copiilor la grădiniță sau școală sunt adeverința medicală de la medicul de familie și avizul epidemiologic. Analize suplimentare pot fi cerute de medicul de familie doar în cazul în care există simptome de boală infecțioasă la copil.

Ministerul Sănătății și Ministerul Educației au stabilit anul trecut printr-un ordin comun documentele medicale necesare la înscrierea, frecventarea sau terminarea unui ciclu de învățământ în România. Aceste documente nu prevăd rubrici pentru rezultatele analizelor medicale.

Ministerul Sănătății dorește ca publicul – în special parinții – să fie informat asupra unor elemente esențiale pe care ar trebui să le cunoască pentru a lua decizii și a acționa în mod responsabil pentru sănătatea copiilor lor:

· Prezența nazala și/sau faringiană a stafilococilor sau pneumococilor este frecventă și nu reprezintă în sine un pericol pentru sănătatea copilului. Cu alte cuvinte, nu necesită un tratament antibiotic.

· Testele/analizele medicale pentru grădiniță nu sunt solicitate în mod expres prin niciun document oficial sau act normativ. Ele nu au valoare epidemiologică, adica nu pot fi interpretate așa încât să dea indicații asupra unui pericol real la care sunt expuși ceilalți membri ai comunității școlare în care intră respectivul copil.

· Efectuarea acestor teste/analize, interpretate în mod superficial, deschide posibilitatea unui abuz – administrarea de antibiotice fără ca aceasta să fie cu adevărat necesară. Consecințele sunt nefaste: perturbarea florei microbiene normale a copilului care primește antibiotic, respectiv selectarea de germeni rezistenți la antibiotice ce pot fi ulterior transmiși mai departe în comunitate.

Ministerul Sanatatii încurajează instituțiile din domeniul sanitar, unitățile școlare și medicale să informeze corect populația despre lipsa beneficiilor unor asemenea testări. La fel de important este să nu încurajeze folosirea antibioticelor pentru „eradicarea” unor germeni care există în organism în mod normal.

Comunicat MInisterul Sanatatii

INSP solicita revizuirea progamelor de combatere a daunatorilor, inclusiv a tantarilor

Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a recomandat revizuirea, de catre autoritatile publice locale, a progamelor de combatere a daunatorilor, inclusiv a tantarilor, in contextul anuntului Organizației Mondiale a Sănătății privind masurile de preventie pentru virusul Zika.

Pe fondul cresterii temperaturilor si a urgenței de sănătate publică de importanță internațională (USPII), generate de apariția cluster-ului de malformații congenitale și tulburări neurologice (sindrom Guillain Barre) în posibilă legătură cu infecția produsă de virusul Zika în Brazilia, INSP a transmis directiilor de sanatate publica judetene – inclusiv cea a municipiului Bucuresti –recomandarea de a solicita primăriilor:

– aplicarea planului de combatere a țânțarilor astfel încât să fie asigurată și folosirea substanțelor active pentru combaterea țânțarilor din specia “Aedes albopictus*

– intensificarea măsurilor de desțânțărizare în zonele cunoscute a fi posibile locații de înmulțire a acestora (zonele parcurilor, lacurilor, etc. inclusiv depozite de anvelope sau oricare altele caracterizate prin acumulari de apa), cât și în jurul spitalelor de boli infecțioase, în care există posibilitatea internării cazurilor suspecte de infecție Zika de import;

 

– pe fondul apropierii sezonului cald, cand populatiile de tantari de origine autohtona incep sa se inmulteasca, este imperios necesara respectarea actiunilor de preventie.

 

Aceste recomandari se inscriu in cadrul general de masuri de preventie destinate combaterii aparitiei unor eventuale cazuri de imbolnaviri, pe teritoriul Romaniei, in contextul alertei generale emise de OMS.

Comunicat MInisterul Sanatatii

Setul de măsuri și recomandări privind normele de igienă transmis catre Ministerului Educației

Bucureşti, 28-02-2016 – Ministrul Sănătății, Patriciu Achimaș Cadariu a anunțat astăzi că, specialiștii Ministerului Sănătății au definitivat setul de măsuri și recomandări privind normele de igienă, normele de comportament în colectivități și educație sanitară care va fi diseminat în unitățile școlare, prin inspectoratele școlare.

“Am transmis deja documentul reprezentanților Ministerului Educației și Cercetării”, a declarat ministrul Sănătății.

Ministrul Sănătății s-a aflat astăzi la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Marie Curie” din Capitală, unde a verificat evoluția stării de sănătate a copiilor internați și a discutat cu cadrele medicale.

În prezent, în unitatea sanitară bucureșteană sunt internați tot 6 copii cu diagnosticul sindrom hemolitic uremic (SHU). Nu a mai existat nicio internare nouă cu acest diagnostic.

Starea de sănătate a copilului internat în secția de terapie intensivă(ATI) este în continuare gravă, dar stabilă. Copilul este supus procedurilor de dializă peritoneală și urmează tratament specific, dar  nu este intubat.

Ceilalți 5 copii  se află în continuare internați pe secția de Nefrologie,  2 dintre ei făcând dializă peritoneală.

Ministrul Sănătății a mai declarat că așteaptă rezultatele anchetelor aflate în desfășurare și, suplimentar rezultatele controalelor ANSVSA. Specialiștii Ministerului Sănătății acordă tot sprijinul reprezentanților din Autoritatea Națională Sanitară Veterinară  și pentru Siguranța Alimentelor,  pentru identificarea cauzelor de origine alimentară care au dus la îmbolnăvirile din ultima perioadă.

În ultimele 24 de ore, la nivel național, au fost raportate Institutului Național de Sănătate Publică un număr de 7 de cazuri de boală diareică acută, fără SHU.

Comunicat de presă
Ministerul Sanatatii